Maarn – Maarsbergen

Huisregelement

Huisreglement Fysiotherapie Maarn-Maarsbergen

Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf enige informatie geven. Wij vragen u:

 • De eerste afspraak uw legitimatiebewijs mee te nemen.
 • Uw afsprakenkaartje elke behandeling mee te nemen.
 • Uw verzekeringspolis na te lezen, zodat u weet wat u vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar. Indien de kosten niet meer vergoed worden door uw verzekering zal het betreffende bedrag bij u in rekening worden gebracht. U blijft verantwoordelijk voor deze gemaakte kosten. Er dient in dit geval direct na behandeling aan de balie per pinbetaling afgerekend te worden.
 • Vanuit hygiënisch oogpunt steeds zelf een grote handdoek mee brengen.
 • Indien u wordt doorgeschakeld naar het antwoordapparaat uw naam en telefoonnummer duidelijk in te spreken. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug. Indien u na sluitingstijd belt wordt u de eerstvolgende dag teruggebeld.
 • Gereserveerde tijd voor een behandeling, welke niet 24 uur van te voren wordt afgezegd, kan in rekening worden gebracht. U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van deze rekening. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekering.
 • In de wachtruimte plaats te nemen tot u door de fysiotherapeut wordt opgehaald.
 • Uw verwachtingen ten aanzien van de behandelingen kenbaar te maken.
 • In uw eigen belang vragen te blijven stellen en de veranderingen in uw klachtenbeeld bij iedere nieuwe behandeling aan te geven. Deze informatie geeft ons meer inzicht in uw aandoening.
 • Ter ondersteuning van het behandeleffect onze adviezen serieus te nemen en op te volgen.
 • Indien nodig, na overleg met uw fysiotherapeut (op het einde van de behandelreeks of tussentijds) contact op te nemen met uw (verwijzend) arts (huisarts/specialist). U krijgt van ons een rapportage mee met daarin alle relevante gegevens over de door u genoten behandelingen.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met u omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Wat staat u te wachten?

 • De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek waarbij we uw klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op uw aandoening gericht behandelprogramma opgesteld en met u besproken.
 • Naast de algemene fysiotherapie hebben de in onze praktijk werkzame fysiotherapeuten zich bekwaamd en gespecialiseerd in een deelgebied van de fysiotherapie en/of specifieke aandoening(en).
 • Afgaande op de diagnose van de verwijzend arts of uw eigen hulpvraag, bent u ingepland bij diegene waarvan verwacht wordt dat deze de meest effectieve behandeling kan bieden voor deze klachten.
 • Vraag aan uw behandelend fysiotherapeut wat u kunt verwachten van de behandeling(en).
 • Indien in een bepaald stadium van de therapie uw klachtenbeeld aanleiding geeft tot heroverweging van het behandelplan, kan de therapeut besluiten, advies in te winnen bij een collega. Door deze wijze van werken wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige deskundigheid in onze praktijk.
 • Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn.
 • U wordt uitgenodigd uw mening te geven over alle zaken die uw behandeling aangaan. Wij stellen ons open voor constructieve kritiek waarbij het uitgangspunt is zowel voor u als voor ons een nog betere en efficiëntere wijze van patiënte behandeling te verkrijgen.
 • Om patiënten tevredenheid te meten, vragen wij u na uw behandelstraject een (anonieme) enquête in te vullen.
 • Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie.

Onze privacy-verklaring kunt u hier nalezen.

Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking.

Contact

Telefoon

Adres

Sportlaan 11
3951 CG, Maarn

}

Open ma - di - do

8.00 - 21.30 uur

}

Open woensdag en vrijdag

8.00 - 18.00 uur

}

Open zaterdag

8.00 - 12.00 uur

Vacatures